Omijanie minimalnego wynagrodzenia przez zmianę umowy to ryzyko

Od 1 stycznia 2017 r. firmy będą musiały płacić zleceniobiorcom co najmniej 13 zł za godzinę pracy. Stanie się tak za sprawą ustawy z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2016 r., poz. 1265; dalej: nowelizacja).
Wiele podmiotów gorączkowo przygotowuje się do nadchodzących zmian. Szukając oszczędności, przedsiębiorcy wpadają na różne pomysły. Jednak recepty na niepodwyższanie poborów zleceniobiorców mogą się okazać nieskuteczne.

Za: www.rp.pl, 22 grudnia 2016, Anna Owsiana, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone