Ochronę w sądach powinna regulować ustawa

Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do ministra sprawiedliwości Borysa Budki o ustawowe określenie uprawnień pracowników ochrony w budynkach sądowych.

W wystąpieniu rzecznik podtrzymał swoje stanowisko w sprawie potrzeby uregulowania na poziomie ustawy uprawnień pracowników ochrony w budynkach sądowych.

Według rzecznika, zapewnienie bezpieczeństwa w budynkach sądowych oraz zapobieganie naruszaniu zakazu wnoszenia broni, materiałów wybuchowych i innych środków niebezpiecznych, w praktyce wymaga często dokonania przez pracowników ochrony czynności o charakterze prewencyjnym m.in. przeglądania zawartości wnoszonych na teren sądu toreb czy odzieży.

– Wprawdzie przeglądanie może być powierzone osobom innym niż funkcjonariusze Policji, to jednak wymaga regulacji ustawowej z uwagi na ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności – podkreśla rzecznik.

– Kwestie te nie mogą być uregulowane na przykład w regulaminach sądów, jak ma to obecnie miejsce – dodaje.

Za: prawo.rp.pl, 15 sierpnia 2015, kapt, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone