Nowy Kodeks Pracy 2019: Urlop przepadnie, jeśli nie zostanie wykorzystany… Zmiany w kodeksie pracy możliwe jeszcze w tym roku

Nowy Kodeks 2019: Urlop będzie musiał zostać wykorzystany w roku kalendarzowym, inaczej przepadnie? Jak zapowiada resort pracy, zmiany w kodeksie pracy mają być stopniowe i rozpocząć się właśnie od urlopu wypoczynkowego i urlopu na żądanie. Nie będzie nowej ustawy, zmienią się tylko poszczególne zapisy dotyczące czasu pracy. Zasady pobierania świadczenia L4, oraz przepisy dla kobiet w ciąży pozostaną na razie bez zmian. NOWY KODEKS PRACY 2019: NOWELIZACJA, NIE REWOLUCJA Powołana przez minister pracy Elżbietę Rafalską Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy pracowała nad zmianami w kodeksie pracy 18 miesięcy. W marcu zakończyła prace a swoje propozycje przedstawiła resortowi pracy. Propozycje komisji wzbudziły wielkie kontrowersje oraz protesty zarówno ze strony związków zawodowych, jak i pracodawców. Najwięcej emocji budziły przepisy dotyczące możliwości zwolnienia pracownic w ciąży, likwidacji płatnego urlopu na żądanie, czy płacy za nadgodziny.

ZA: www.dziennikzachodni.pl, 24 lipca 2018 r., więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone