Minimalna stawka godzinowa nie we wszystkich zawodach

Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców nie powinna obowiązywać we wszystkich zawodach – uważa Konfederacja Lewiatan. Zdaniem ekspertów ewidencjonowanie liczby godzin oznacza wzrost biurokracji i znacznie ingeruje w umowę cywilnoprawną.

Minimalna stawka 12 zł za godzinę nie powinna obowiązywać w zawodach rozliczanych prowizyjnie. Chodzi np. o sprzedaż bezpośrednią, doradców podatkowych, agentów ubezpieczeniowych, doradców finansowych, czy wielu informatyków. Dotyczy to wszystkich rodzajów prac rozliczanych z efektów, a nie czasu poświęconego na ich wykonanie – uważa Konfederacja Lewiatan.

Za: www.kadry.infor.pl/Konfederacja Lewiatan, 7 marca 2016, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone