Kontrole PIP płacy godzinowej o każdej porze dnia i nocy

1 stycznia 2017 r. inspektorzy pracy uzyskają uprawnienia do przeprowadzania "bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy" kontroli, które sprawdzą, czy firmy we właściwy sposób wypłacają wynagrodzenia. Pracodawcy i eksperci prawa pracy ostrzegają, że uprawnienia nadane PIP idą za daleko.

Kontrowersje budzi nadanie Państwowej Inspekcji Pracy dodatkowych uprawnień w związku z wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej. Według organizacji pracodawców i związanych z nimi ekspertów umożliwienie inspektorom PIP przeprowadzania kontroli wypłat o dowolnej porze i bez żadnych ograniczeń narusza przepisy ustawy o swobodzie gospodarczej, a także zmienia charakter samej PIP.

Za: Money.pl, Jacek Bereźnicki, 25 lipca 2016, więcej

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone