JPK będzie można złożyć później. Czynny żal nie zadziała

Będzie można się starać o przesunięcie terminu przesyłania ewidencji VAT w formacie jednolitego pliku kontrolnego. Ale o wszystkim zdecyduje naczelnik urzędu skarbowego.

Warunkiem przesądzającym o odroczeniu terminu ma być ważny interes podatnika lub interes publiczny. Będą to więc decyzje uznaniowe, tak samo jak dziś przy przyznawaniu ulg podatkowych, takich jak odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie na raty czy umorzenie zaległości podatkowych.

Ministerstwo Finansów pracuje nad przepisami, które upoważnią 400 naczelników urzędów skarbowych do odraczania podatnikom terminu przesyłania ewidencji VAT w formacie jednolitego pliku kontrolnego (JPK). Od lipca br. taki obowiązek mają już duże podmioty.

Za: www.podatki.gazetaprawna.pl, 11 października 2016, Agnieszka Pokojska, więcej tutaj.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone