Gazeta Podatkowa: Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 roku

Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016:

 1. Wysokość minimalnego wynagrodzenia i jego pochodnych w 2017 r.
 2. Wysokość wynagrodzenia do wypłaty dla otrzymującego płacę minimalną
 3. Od 1 stycznia 2017 r. wzrasta najniższa podstawa wymiaru zasiłku
 4. Wynagrodzenie minimalne a choroba przez część miesiąca
 5. Obniżona podstawa wymiaru składek ZUS przedsiębiorców
 6. Najniższa podstawa wymiaru składek osób na urlopach wychowawczych
 7. Określenie w umowie o pracę wynagrodzenia na poziomie minimalnym
 8. Wyrównanie wynagrodzenia do stawki minimalnej
 9. Zapewnienie płacy minimalnej w równoległym zatrudnieniu
 10. Wynagrodzenie gwarantowane dla niepełnoetatowca
 11. Wypłata minimalnego wynagrodzenia za grudzień poprzedniego roku
 12. Minimalna stawka godzinowa w 2017 r. również dla zleceniobiorców
 13. Ryczałt za pracę w nocy wyłączony z płacy minimalnej
 14. Niestosowanie stawki minimalnej do umów zlecenia z odpłatnością określoną prowizyjnie
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone