Federacja Przedsiębiorców Polskich: 2000 zł pomoże najsłabszym, ale zwiększy bezrobocie

W pełni popieram wzrost płacy minimalnej, jednak rządzący, wprowadzając zmiany w poziomie wynagrodzeń, powinni w szczególności zadbać o to, by wzorcowo przestrzegać takich stawek w przetargach publicznych, podkreśla Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. 

W pełni popieram zwiększanie wynagrodzeń dla najmniej zarabiających Polaków. Rolą Rządu jest troska zwłaszcza o tych pracowników, którzy są najbardziej narażeni na patologie rynku pracy, czy trwałe z niego wykluczenie do szarej strefy. W tym względzie od lat zgadzam się ze związkami zawodowymi, wspólnie apelowaliśmy o ukrócenie złych praktyk w zamówieniach publicznych – by w przetargach na usługi zawsze uwzględniać minimalną stawkę wynagrodzenia, wprowadzenie do przetargów obowiązku zatrudnienia na etacie gdy charakter pracy na to wskazuje, poparliśmy także ozusowanie umów zleceń z odpowiednim vacatio legis.

Za: www.kadry.abc.com.pl, 16 czerwca 2016, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone