Dyżur PIP

Anna Jaworska, główny specjalista w departamencie prawnym Głównego Inspektoratu Pracy odpowiada na pytania czytelników DGP.

  • Przedsiębiorstwo wypłaca zleceniobiorcom wynagrodzenie w stawce miesięcznej. Czy nowe przepisy wymagają, aby zmienić ją na godzinową?
  • Przedsiębiorstwo często korzysta z usług osób, które nie są jego pracownikami. Czy obowiązek potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia leży po stronie tego podmiotu czy zleceniobiorcy lub samozatrudnionego?
  • Zapewnienie 13 zł na godzinę jest obowiązkowe, gdy osoba wykonująca działalność gospodarczą sama nie zatrudnia pracowników lub nie zawiera umów ze zleceniobiorcami. Czy zleceniodawca może zweryfikować spełnienie tego warunku poprzez oświadczenie?

Za: www.serwisy.gazetaprawna.pl, 16 marca 2017, Michalina Topolewska, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone