12 złotych za godzinę pracy na zlecenie od przyszłego roku

Wprowadzenie ustawy podnoszącej minimalną stawkę godzinową przy umowach zleceniach do 12 zł nastąpi 1 stycznia 2017 roku – wynika z najnowszej wersji projektu ustawy zamieszczonej przez RCL.

Projekt rządu dotyczy minimalnej stawki 12 zł brutto przy umowach zleceniach.
Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. wysokość minimalnej stawki godzinowej będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje.

Wcześniej przedstawiciele rządu mówili o wejściu w życie ustawy od 1 września.

Za: www.biznes.onet.pl/PAP, 28 kwietnia 2016, więcej tutaj

Projekt Ustawy do pobrania

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone