Prosta Spółka Akcyjna sposobem na polskiego jednorożca?

W czwartek 13 czerwca 2019 r. Sejm przegłosował nowelizację Kodeksu Spółek Handlowych, na mocy której od 1 marca 2020 r. do obrotu prawnego wejdzie nowy typ spółki kapitałowej – długo oczekiwana Prosta Spółka Akcyjna („PSA”). PSA ma być odpowiedzią na postulaty środowisk startupowych, które wskazywały szereg problemów ograniczających ich rozwój, m.in. trudności w rozpoczynaniu działalności gospodarczej, pozyskiwaniu kapitału, czy z likwidacją spółki w przypadku niepowodzenia. To środowisko wskazywało, że do stworzenia „polskiego jednorożca” (młodej, innowacyjnej działalności o wartości powyżej 1 mld USD) potrzebny jest wehikuł prawny, który będzie bardziej dostosowany do modelu działania i inwestowania w nowatorskie pomysły (por. Polskie startupy. Raport 2018, Fundacja Startup Poland, Warszawa 2018).

Do rewolucyjnych na tle Kodeksu Spółek Handlowych rozwiązań, wprowadzanych przez PSA należy miedzy innymi zniesienie barier finansowych rozpoczęcia działalności. PSA nie posiada klasycznego kapitału zakładowego, który został zastąpiony przez kapitał akcyjny, wynoszący nawet 1 PLN. Podobnie jak w przypadku spółek osobowych, wkładem, poza środkami finansowymi lub niefinansowymi, może być świadczenie usług lub pracy przez akcjonariusza na rzecz PSA. Dywidenda będzie mogła być wypłacana na rzecz akcjonariuszy, ale pod warunkiem, że wypłata ta nie doprowadzi do utraty przez PSA zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych w terminie sześciu miesięcy od dnia jej dokonania.

ZA: enodo.pl, Maciej Fiedorczuk, 5 lipca 2019 r., więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone