Nowa wersja oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

8 lipca Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące nowej wersji oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, precyzując tym samym wymagania art. 11m ustawy o CIT.
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Oświadczenie złożą podatnicy realizujący transakcje kontrolowane objęte obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w roku podatkowym (obrotowym) rozpoczynającym się po 31 grudnia 2018 r.

Oświadczenie to będzie również dotyczyło podatników, którzy zdecydowali się na zastosowanie nowych regulacji w odniesieniu do roku rozpoczynającego się po 31 grudnia 2017 r. na mocy art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Oświadczenie będzie składane jedynie w formie elektronicznej. W wyjaśnieniach opublikowanych przez Ministerstwo Finansów zamieszczone zostały adresy, pod którymi dostępna jest usługa wysłania takiego pisma.

ZA: enodo.pl, 21 lipca 2019 r., więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone