Zapisz się w 3 krokach

Dziękujemy za chęć wsparcia nas w działaniu. Aby się przyłączyć wystarczy:

  1. Pobrać niezbędne dokumenty:
    Statut oraz Deklaracja przystąpienia i Ankieta dla nowych członków (tutaj: pdf, lub excel)
  2. Wypełnić i podpisać Deklarację przystąpienia i Ankietę dla nowych członków;
  3. Przesłać je wraz z kopią koncesji (poświadczoną za zgodność z oryginałem) i aktualnym odpisem z KRS do biura Związku na ul. Koszykową 61, I piętro MINDSPACE, 00-667 Warszawa.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z nami.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone