Tak firmy obchodzą stawkę godzinową: 150 zł za służbowy identyfikator i 100 zł kary za minutowe spóźnienie

2,92 zł za godzinę pracy w pierwszej dobie każdego miesiąca, 300 zł kary za oglądanie telewizji lub czytanie książek w czasie służby, 500 zł za palenie papierosów na terenie obiektu, w którym jest to zakazane, 1 tys. zł za opuszczenie miejsca pracy przed przybyciem zmiennika. Takie warunki zatrudnienia oferuje jedna z agencji ochrony z woj. mazowieckiego. Nie dość, że bezprawnie zaniża wysokość wynagrodzenia w początkowym okresie każdego miesiąca (od 1 stycznia 2017 r. zleceniobiorcom i samozatrudnionym przysługuje co najmniej 13 zł za godzinę pracy, a pracownikom – około 11–12 zł), to poprzez potrącanie kar umownych w praktyce obchodzi wymóg wypłaty ustawowego minimum. Takich przypadków omijania prawa jest więcej.

Niepokój zatrudniających budzą też nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych. Z wyliczeń PZPO wynika, że minimalny koszt roboczogodziny obciążający pracodawcę (przy uwzględnieniu ustawowych najniższych stawek) wynosi obecnie odpowiednio 17,66 zł (pracownicy) i 15,57 zł (zleceniobiorcy; wartości bez podatku VAT). Oferenci nie powinni uwzględniać niższych kwot w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Praktyka jest jednak inna.

Za: gazetaprawna.pl, Małgorzata Kwiatkowska, Łukasz Guza, Patrycja Otto, 26 stycznia 2017, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone