Strzał w branżę

Branżę usług ochroniarskich czeka skokowy wzrost kosztów działalności.

Przedsiębiorcy szykują się na przetrwanie tego momentu, a jednocześnie zgłaszają pretensje o krótkowzroczną politykę fiskalną i niestabilne prawo.

Ochrona osób i mienia to rynek, którego roczna wartość kształtuje się na poziomie około 7,5 mld zł. Działa na nim w Polsce ponad 5 tys. firm, zatrudniających blisko 300 tys. pracowników. Branża staje obecnie wobec problemów, które podważają fundamenty jej działania. Jedną z bolączek branży było dotychczas rozstrzyganie zamówień publicznych wyłącznie według kryterium najniższej ceny. W październiku ubiegłego roku weszły w życie zmiany w prawie, które miały wyeliminować tę wadę. Ich skutek nie jest jednak zadowalający.

Za: Nowy Przemysł, 1 05 2015, Paweł Szygulski

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone