Spór o monitoring na dworcach. Informacja publiczna? Interes spółki?

Naczelny Sąd Administracyjny 8 czerwca 2016 r. rozpatrywał sporną kwestię monitoringu na dworcach – czy kamery dotyczą ogółu społeczeństwa? Czy obywatele mają prawo do wiedzy na ich temat? Fundacja Panoptykon i Spółka PKP S.A., nie mogąc dojść do porozumienia w tej sprawie, kolejny raz stanęły przed obliczem sądu, tym razem wyższej instancji.

Dlaczego ktoś ma problem z monitoringiem? Fundacja Panoptykon, w przewodniku „Życie wśród kamer” prezentuje skutki uboczne monitoringu w przestrzeni publicznej. 

Z kolei na dworcu PKP w Gdańsku monitoringu podróżnym brakuje. Pojawiają się głosy, że brak monitoringu niekorzystnie wpływa na bezpieczeństwo podróżnych. Uniemożliwia działania prewencyjne i szybką reakcję służb na bieżące wydarzenia, ogranicza również możliwość ustalenia tożsamości sprawców ewentualnych przestępstw.

Za: www.transport-publiczny.pl. 14 czerwca 2016, Olga Plesińska, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone