#RZECZoBIZNESIE: Prezes Tomasz Wojak w programie Pawła Różyńskiego

Funkcjonuje zjawisko omijania przepisów odnośnie płacy minimalnej i godzinowej stawki przez pracodawców. Staramy się pracować nad eliminowaniem złych praktyk z rynku. Praktyk dumpingowych, związanych z nieprzestrzeganiem przepisów o minimalnym wynagrodzeniu godzinowym.

Za: www.rp.pl/biznes, 28 lutego 2017, Grzegorz Balawender, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone