Prezes Konsalnetu: Ozusowanie umów zleceń cywilizuje rynek pracy

Pomimo wprowadzenia od 2016 r. składki ZUS od umów cywilnoprawnych analitycy przewidują wzrost rynku ochrony. Jacek Pogonowski, prezes Konsalnetu uważa, że takie zmiany są konieczne, bo cywilizują rynek pracy.

Według analizy Deloitte kapitał całkowity sektora usług ochrony osób i mienia w Polsce wyniósł w 2014 roku około 7,8 mld zł. Wartość ta, poza ochroną fizyczną, która stanowi 80 proc. rynku, obejmuje także usługi monitoringu oraz obsługę gotówki.

Branża ochrony w Polsce rośnie nieco szybciej niż PKB. Wyjątkiem były lata 2010-2011, kiedy to presja cenowa związana ze spowolnieniem gospodarczym w Polsce znacząco wyhamowała rozwój tego rynku.

Zdaniem ekspertów obecnie oczekiwany wzrost PKB na poziomie około 3,5 proc. rocznie powinien dać impuls dla dalszego rozwoju rynku, poprzez organiczny wzrost bazy klientów, a także w wyniku zwiększenia skłonności do korzystania z usług ochrony (w tym także usług monitoringu i obsługi gotówki) przez mniejszych klientów, którzy do tej pory się na to nie zdecydowali.

Za: pulshr.pl, 1 października 2015, Anita Bielańska, więcej tutaj.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone