Ochroniarz wygrał proces o nadgodziny i zamianę kontraktu na etat – wyrok Sądu Najwyższego

Sąd Rejonowy w Kutnie stwierdził, że nie ma podstaw do zmiany kontraktu na etat. Sąd Okręgowy w Łodzi był jednak innego zdania i wydał korzystny dla ochroniarza wyrok. Po uznaniu go za etatowego pracownika sąd przyznał mu również dodatkowe wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach i dodatek za pracę w nocy na łączną kwotę około 30 tys. zł.

Za;www.rp.pl, 8.06.2017, Mateusz Rzemek więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone