Ochrona przed testem przetrwania

Rośnie napięcie wśród 2,5 tys. spółek dających w różnej formie zatrudnienie blisko 300 tys. pracowników. Skokowy wzrost kosztów usług z pewnością będzie szokiem dla rynku i tak już wstrząsanego przez wojny cenowe oraz wyniszczającą konkurencję. – Ozusowanie umów będzie testem przetrwania dla wielu spółek – uważa Sławomir Wagner, prezes Polskiej Izby Ochrony.

Droższe bezpieczeństwo
Konsalnet, lider rynku usług security, od miesięcy przygotowuje się do nieuniknionej rewolucji, podobnie jak inni wielcy gracze w branży ochrony: Solid, Impel czy Securitas. – Od początku tego roku spotykamy się z kluczowymi klientami, nie zaniedbaliśmy też żadnego innego kanału dotarcia do biznesowych partnerów z informacjami i propozycjami nowych warunków współpracy – mówi Jacek Pogonowski, prezes Konsalnetu.

Jego zdaniem strategiczni sieciowi klienci akceptują najważniejsze przesłanie tej kampanii informacyjnej: – Firmy ochrony i ich pracownicy w ostatnich latach ustępowały przed presją zleceniodawców na obniżanie kosztów i śrubowanie cen, nierzadko kosztem rentowności spółek. Firmy nie mają już gdzie się posunąć – powtarza Pogonowski. – W tej sytuacji koszty ozusowania, ale też szeroko rozumianego cywilizowania warunków pracy w branży security, poniosą klienci – dodaje.

Za: Rzeczpospolita, 22 09 2015, Zbigniew Lentowicz, więcej na www.rp.pl

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone