Największe stacje monitorowania w Europie

W Polsce usługi monitorowania alarmów są świadczone od ponad 25 lat. Przez ten czas znacząco ewaluowały zarówno systemy transmisji jak i obsługa alarmów. W efekcie największa polska stacja monitorowania obsługuje dziś ponad 100 tys. obiektów, a dwie kolejne osiągnęły poziom ponad 50 tys. monitorowanych obiektów.

W Stanach Zjednoczonych monitorowanie stosuje się już od 140 lat, a największe firmy mają stacje, które obsługują ponad milion obiektów. Wiedza na temat tych stacji jest ogólnie dostępna, ponieważ stowarzyszenia branżowe je certyfikują i prowadzą rankingi najlepszych usługodawców. W Europie monitorowanie alarmów jest dostępne od kilkudziesięciu lat, jednak wiedza na temat głównych graczy nie jest tak powszechna jak np. w Stanach Zjednoczonych, gdzie wynaleziono ten typ usługi. W artykule zostaną przedstawione informacje zebrane podczas rozmów z szefami europejskich stacji monitorowania oraz dostawcami urządzeń i programów dla stacji monitorowania posiadającymi swoje biura w Europie.

Za: Zabezpieczenia 2/2016, Daniel Kamiński, 13 kwietnia 2016, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone