A&S informuje o zmianach w Zarządzie PZPO

Całe czasopismo jest dostępne pod adresem: https://aspolska.pl/czytaj-online-nr-4-2023-as-polska/ 

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone