500 zł kary za przerwę na papierosa? Tak pracodawcy obchodzą 13 zł/h

1000 zł kary za opuszczenie miejsca pracy, 300 zł za oglądanie telewizji lub czytanie książki, 250 zł za mundur, a 100 zł za identyfikator – wymienia Forsal.pl. Pracodawcy wykazują się coraz większą kreatywnością, żeby omijać przepisy o minimalnej stawce godzinowej, które weszły w życie 1 stycznia. Sposobem na obejście prawa stały się kary umowne.

Forsal podaje przykład agencji ochrony, które nakładają na pracowników kary sięgające 1 tys. złotych. Agencja z woj. mazowieckiego zakazuje palenia papierosów na terenie strzeżonych obiektów, aby łatwiej było jej egzekwować opłaty. Podczas pierwszej doby pracy płaci 2,92 zł za godzinę, 500 zł musi zapłacić ochroniarz, który zostanie przyłapany na paleniu papierosa na terenie zakładu lub opuści miejsce pracy, natomiast pójście do domu przed przyjściem zmiennika wiąże się z karą w wysokości 1000 złotych.

Za: www.superbiz.se.pl/wwwforsal.pl, 27 stycznia 2017, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone