2018: dwie wizje płacy minimalnej

 Lewiatan ocenia, że propozycja resortu oznacza wzrost minimalnej płacy ponad wymagany poziom ustawowy określony w art. 5 ustawy o tym wynagrodzeniu. Zwraca uwagę, że zgodnie z wyliczeniami wynikającymi z jej zasad, czyli z prognozą wielkości makroekonomicznych na 2018 r. (wzrost realny PKB w 2018 r. — 3,8 proc., CPI — 2,3 proc.) oraz korektą deflacyjną wynosi on 2049,46 zł. Przyjęcie opcji ministerialnej oznaczałoby kolejny wzrost powyżej ustawowych kryteriów. Tegoroczne wynagrodzenie minimalne podniesiono z 1850 zł, czyli o 8,1 proc.

Za: www.pb.pl, 24 maja 2017, Iwona Jackowska więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone