13 zł jednak nie wszędzie

34 mandaty na łączną kwotę ponad 55 tys. zł zostały do tej pory wystawione przedsiębiorcom, którzy łamią obowiązujące od 1 stycznia przepisy o wynagradzaniu osób wykonujących prace zlecone, oraz tzw. samozatrudnionym. To efekt ponad 3 tys. kontroli z co najmniej 20 tys. planowanych do końca roku przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP). Podczas nich eksperci stwierdzali różne naruszenia obowiązków dokumentacyjnych, ale też wypłaty niższe, niż tego wymaga prawo. W tym roku ustawowa minimalna stawka godzinowa za wykonywanie umów cywilnoprawnych wynosi 13 zł.

Za: www.pb.pl, Iwona Jackowska, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone