Tarcza antykryzysowa nabiera kształtu. Znamy szczegółowe rowiązania specustawy

Rozwiązania mają pomóc walczyć z ekonomicznymi skutkami epidemii koronawirusa.

Poprawa płynności finansowej przedsiębiorstw

1. Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.).
2. Przesunięcie (fakultatywne) terminu do zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r. (gdy przychody niższe o co najmniej 50 proc.).
3. Przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do 30 czerwca 2020 r.
4. Czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach skarbowych i ZUS-owskich.
5. Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.

ZA: biznes.gazataprawna.pl, Bartek Godusławski, 22.03.2020r.,  więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone