Szczepienia pracowników i ich rodzin – ruszyła rejestracja na zapisy na szczepienia

Od dzisiaj, 4 maja, firmy mogą zgłaszać chęć przeprowadzenia szczepień przeciw COVID-19 w zakładach pracy. Jedyny warunek to zgłoszenie 300 i więcej osób. Do tej liczby zalicza się pracowników i ich rodziny.

Aby wziąć udział w programie, zakład pracy powinien zgłosić się przez formularz udostępniony na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W formularzu należy wskazać liczbę chętnych do zaszczepienia pracowników bez podawania ich danych osobowych. Zakład pracy może wystawić w tym samym czasie maksymalnie 1 zgłoszenie, które powinno spełniać następujące kryteria:

  • PWDL (Podmiot wykonujący działalność leczniczą): w zgłoszeniu należy podać dane współpracującego PWDL (zakład pracy musi uzyskać jego zgodę).
  • Liczba zgłoszonych osób: min. 300, bez górnego limitu (w przypadku dużych zgłoszeń, pow. 10 tys. osób, należy liczyć się z możliwym etapowaniem dostaw szczepionek).
  • Pracodawca, we współpracy ze zgłoszonymi PWDL, powinien być w stanie zaszczepić wszystkie zgłoszone osoby w ciągu maksymalnie 5 dni (należy odpowiednio dobrać liczbę zgłaszanych osób i podmiotów medycznych).

Więcej na https://www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepienia-zakladow-pracy 

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone