Polski Związek Pracodawców Ochrona wystosował pismo do MSWiA dot. przedłużenia badań kwalifikowanym pracownikom ochrony

Materiały dostępne po zalogowaniu.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone