Polski Związek Pracodawców Ochrona wystosował pismo do Komendy Głównej Policji

Materiały dostępne po zalogowaniu.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone