Zarządzanie kryzysowe – komunikacja i kooperacja służb

Sytuacje kryzysowe mogą pojawić się w wyniku działania sił przyrody, kataklizmów, a także być efektem działalności człowieka lub jej zaniechania. Aby im zapobiec niezwykle ważna jest systematyczna identyfikacja przyczyny problemu oraz jej dogłębna analiza. Program konferencji będzie zawierał zarówno wykłady praktyków – ekspertów niezależnych, a także przedstawicieli firm. Wydarzenie ma na celu przedstawienie wszystkich możliwości, jakie dają inteligentne rozwiązania i nowe technologie. 
Partner konferencji: Hexagon

Proponowana tematyka konferencji:
I. Od edukacji do sprawnej organizacji – katastrofa i ograniczanie jej skutków,
II. Organizacja działań w sytuacjach kryzysowych,
III. Technologie i standardy teleinformatyczne wspomagające procesy decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym,
1. Obieg informacji i komunikacja służb – systemy łączności, aplikacje,
2. Narzędzia informatyczne i technologie wspomagające zarządzanie kryzysowe i organizację akcji:
     A. Zdobywanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucja informacji o zagrożeniu:
         – technologia ICT w zarządzaniu kryzysowym – perspektywy i zagrożenia
         – zarządzanie pracą sieci teleinformatycznej,
     B. Cyberbezpieczeństwo i ciągłość działania.

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA – proszę kliknąć tutaj

 Więcej informacji dot. kosztów udziału: biuro@pzpochrona.pl

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone