„Zarządzanie kryzysowe – komunikacja i kooperacja służb”

PROGRAM – kliknij tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone