Wyzwania dla sektora ochrony czyli jak efektywnie negocjować, zatrudniać i realizować usługi w 2019

Na Konferencji poruszone zostaną wyzwania jakie czekają nas w 2019 r., m.in.: wzrost płacy minimalnej/stawki minimalnej czy omówienie procesów negocjacyjnych. Ponadto zostanie poruszony temat etyki w zatrudnianiu pracowników. Niezależni eksperci/praktycy oraz przedstawiciele firm, podczas paneli dyskusyjnych zaprezentują najnowsze, skuteczne i kompleksowe systemy zabezpieczeń.

 

Firma Ad Info w trakcie konferencji umożliwi skorzystanie z aplikacji mobilnych na smartphone GuardReport24 do rejestrowania ankiet, zadań, zgłoszeń incydentów i zdarzeń. 

Możliwe też będzie wzięcie udziału w konkursie z nagrodami. 
Do udziału prosimy o podanie:
* numeru telefonu;

* numeru IMEI;
* swojego wymyślonego loginu (może być np. adres email).

 

PROGRAM proszę kliknąć tutaj

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY proszę kliknąć tutaj

Prosimy o wysłanie wypełnionego formularza na adres: biuro@pzpochrona.pl 

* liczba miejsc ograniczona 

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone