Warsztaty: SZTUKA PREZENTACJI W WARUNKACH BIZNESOWYCH

Współczesne realia biznesowe wymagają nieustannych prezentacji, czy to projektów, pomysłów lub ustaleń i wynikow działań. Ważne abyśmy byli przygotowani na takie sytuacje, panowali nad stresem i szybko formułowali myśli w angażujący i przekonywujący sposób. Szkolenie poruszy zarówno zagadnienia przygotowania wystąpień publicznych i prezentacji, jak i ćwiczenia mowy, ciała i głosu. Opcjonalnie w warsztacie będzie wykorzystana kamera, dzięki czemu będziemy mogli na żywym materiale indywidualnie zanalizować warunki i zasugerować techniki oraz ćwiczenia poprawiające sztukę prezentacji.

Cele szkoleniowe:
– przygotowanie uczestników do wystąpień publicznych oraz prezentacji
– przedstawienie technik przygotowywania się do prezentacji
– omówienie tematu stresu i metod radzenia sobie z nim
– prezentacja techniki formułowania przekazów w angażujący sposób
– praktyczna analiza i ćwiczenie mowy ciała oraz głosu z kamerą

Program Szkolenia:
1. Wprowadzenie do szkolenia
2. Przygotowania do prezentacji 
3. Kilka słów o stresie 
4. Pitching oraz model SUCCES
Przerwa kawowa – 15 minut
6. Komunikacja niewerbalna 
7. Slajdy oraz materiały wizualne
8. Ćwiczenie z kamerą
9. Podsumowanie i feedback 

Warunki uczestnictwa: 200 zł dla firm członkowskich PZPO, a 350 zł dla uczestników nie zrzeszonych w Związku.
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres: biuro@pzpochrona.pl. Wpłaty należy dokonać nie później niż do 20 lutego 2018 r.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone