WARSZTATY: System CLAPS jako narzędzie do zarządzania usługami w grupie firm

PROGRAM WARSZTATÓW proszę kliknąć tuaj

Udział dla firm członkowkisch jest bezpłatny

Udział dla firm niezszerzonych – koszt 100 zł/os.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy: biuro@pzpochrona.pl

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc warsztaty organizujemy w II turach (przy zgłoszeniu prosimy o dopisanie godziny).

 

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone