Polski Związek Pracodawców Ochrona partnerem Kongresu Bezpieczeństwa Obiektów Handlowych

Rośnie Bezpieczeństwo Centrów Handlowych

Ostatnie lata obfitują w wiele niepokojących wydarzeń, które miały miejsce w przestrzeni publicznej, w tym również centrach handlowych. Polska Rada Centrów Handlowych wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku zorganizowała pierwszy w Polsce Kongres Bezpieczeństwa Obiektów Handlowych podczas którego eksperci z Policji, Straży Pożarnej i innych instytucji zaangażowanych w bezpieczeństwo wymieniali się poglądami na temat zabezpieczeń galerii handlowych.

Organizowanie spotkań takich jak Kongres Bezpieczeństwa Obiektów Handlowych jest niezwykle istotne z punktu widzenia integracji i poprawy komunikacji pomiędzy stronami. Stałe polepszanie standardów w zakresie bezpieczeństwa centrów i sklepów a przede wszystkim ich pracowników i klientów, to konieczność. Potrzebny jest dialog ekspertów, praktyków z przedstawicielami odpowiednich służb aby właściwie oszacować ryzyko, zagrożenia i finalnie, odpowiednio się do nich przygotować” – powiedział Radosław Knap, Dyrektor Generalny Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Zdecydowana większość obiektów posiada specjalne procedury bezpieczeństwa oraz plany zabezpieczenia obiektów, które w pierwszej kolejności podporządkowane są bezpieczeństwu osób przebywających na ternie obiektu tj. zarówno klientów, jak i zatrudniony personel czy pracowników najemców. Wraz ze wzrostem świadomości i zmieniającego się otoczenia są one sprawdzane i aktualizowane.

„Konieczne jest systematyczne prowadzenie przeglądów obowiązujących procedur bezpieczeństwa przez kontrolę i organizację ćwiczeń. Edukacja personelu jest tu kluczem, stąd też działania podejmowane przez Polską Radę Centrów Handlowych takie jak Kongres Bezpieczeństwa Obiektów Handlowych czy szkolenia z zakresu zabezpieczeń antyterrorystycznych oraz systematyczne ewaluacje istniejących procedur przez zarządców centów handlowych” – dodaje Radosław Knap.

Podczas Kongresu, który odbył się 9 listopada w warszawskim hotelu Marriott, ponad 150 osobowe grono specjalistów reprezentujące wszystkie zaangażowane strony takie jak zarządcy i najemcy centrów, policja, straż pożarna, przedstawiciele firm ochrony i eksperci branżowi, rozmawiali między innymi o wyzwaniach i zagrożeniach jakie czekają współczesne obiekty handlowe, priorytetach w systemie bezpieczeństwa czy roli firmy ochrony w systemie bezpieczeństwa obiektu handlowego.

Zebrani uczestnicy zgodnie doszli do wniosku, że kluczowa jest prewencja, działania proaktywne. Firmy zarządzające centrami handlowymi powinny wypracować i monitorować plany ochrony oraz specjalne procedury postępowania na różne wypadki i nadzwyczajne sytuacje, od zagrożenia terrorystycznego, ataku samotnego strzelca, sytuacji z udziałem zakładników, nietypowej przesyłki, telefonu z informacją o bombie w obiekcie lub pożaru czy katastrofy budowlanej. Opracowane i dobrze skomunikowne procedury działania wraz z dobrze przeszkolonymi pracownikami to nieocenione źródło pomocy dla służb, ale także dla klientów przebywających w obiekcie. Bardzo duża odpowiedzialność spoczywa też na firmach ochrony i ich pracownikach, którzy są obecni w obiekcie. To oni są na pierwszym froncie, ich odpowiednie przeszkolenie  może zaowocować wyłapaniem wcześniej nietypowych zachowań wśród klientów czy odpowiednim pokierowaniem tłumu w trakcie zdarzenia i ewakuacji.

Źródło: PRCH

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone