Patronat Honorowy nad wydarzeniem „Zarządzanie kryzysowe – komunikacja i kooperacja służb”

Bezpłatne uczestnictwo w wydarzeniu skierowane jest m.in. dla funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji i Żandarmerii, BOR, AW, ABW, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej /Gminnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Ochrony Kolei oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo innych strategicznych dla państwa instytucji, przedsiębiorstw i budynków.

Program wydarzenia

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone