ZUS – Oddział w Tarnowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Ochrona osób i mienia w obiektach Oddziału ZUS w Tarnowie i Inspektoratu w Bochni”. Zamówienie podzielone było na dwie części.

  • Cześć 1 wybrana oferta ze stawką 17,60 netto/rbh
  • Cześć 2 wybrana oferta ze stawką 18,80 netto/rbh
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone