ZBK Sp. z o.o. Nowy Dwór Mazowiecki

Zamówienie w trybie zapytania ofertowego: ochrona i zabezpieczenie nieruchomości przy ul. Ledóchowskiego 160 w Nowym Dworze Mazowieckim administrowanego przez ZBK Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim

  • wybrano najniższą ofertę – 9 zł netto/rbh

​Link do strony z zapytaniem i ogłoszeniem – tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone