Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o Prawo zamówień publicznych w procedurze poniżej 750 000 euro na: Usługi ochrony nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu (ZZK-WP/3409/14/17).

  • ​zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 7,57 zł netto/rbh
  • wybrana oferta 11,00 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone