Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Wola

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „świadczenie usługi ochrony mienia w zakresie ochrony siedzib Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w 2017 r.”.

  • wymóg zatrudnienia pracowników na umowę o pracę
  • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 10,21 zł netto/rbh
  • wybrana oferta – stawka 10,20 netto/rbh

Link do strony – tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone