Urząd Statystyczny w Warszawie

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na usługę społeczną oraz inną szczególną usługę dotyczącą ochrony osób i mienia w Urzędzie Statystycznym w Warszawie w latach 2017-2019, nr sprawy WAW-FA.2720.5.2017

  • wybrana oferta 12,47 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone