Urząd Morski w Gdyni

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługa ochrony obiektów i mienia Urzędu Morskiego w Gdyni, znajdujących się na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku” . 

  • wybrana oferta ze stawką 17,45 netto/rbh
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone