Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Dozorowanie obiektu i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej i przyległych do niego terenów parkingowych – budynek przy ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego 32 

  • wybrana oferta ze stawką 13,80 netto/rbh
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone