Urząd Miasta Tarnobrzeg

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Ochrona i dozór budynków administracyjnych, usługa monitorowania i konserwacji systemów alarmowych Urzędu Miasta Tarnobrzega” znak sprawy: BZP-I.271.100.2017

  • wybrana oferta ze stawką 14,35 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone