Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Postępowanie jako zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości nie większej niż 750 000 euro prowadzone jest na podstawie art. 138o w związku z art. 138g ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej w skrócie jako: ustawa Pzp pt.: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy”.

  • wybrana oferta ze stawką 12,93 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone