Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie postępowania na usługi społeczne na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych pt.: usługa ochrona osób i mienia Teatru Ateneum w Warszawie numer postępowania 1/S/2020.

  • najniższa oferta ze stawką 17,74 zł netto/rbh

Link do strony postępowania 

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone