Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: ŚWIADCZENIE USŁUG FIZYCZNEJ OCHRONY I DOZORU MIENIA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W BIELSKU- BIAŁEJ. NR REFERENCYJNY 12/17.

  • wybrana oferta 13,16 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone