Szpital Św. Anny w Miechowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie usług ochrony obiektów Szpitala św. Anny w Miechowie i obsługa telewizji przemysłowej składającej się z kamer i innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania." prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

  • wybrana oferta ze stawką 16,45 zł netto/rbh
  • wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania 

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone