Stadion Miejski „Stal” w Rzeszowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługa całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz obiektów i pomieszczeń przynależnych do infrastruktury Stadionu Miejskiego „Stal” w Rzeszowie na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

  • wybrana oferta ze stawką 13,06 zł netto/rbh

Link do strony postępowania 

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone