Sąd Rejonowy w Zielonej Górze w budynku przy ul. Kożuchowskiej 8 w Zielonej Górze

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługi ochroniarskie, stróżowania, monitorowania systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz urządzeń nadawczych p.poż. Sądu Rejonowego w Zielonej Górze w budynku przy ul. Kożuchowskiej 8 w Zielonej Górze“ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

  • wybrana oferta ze stawką 12,07 zł/netto rbh
  • umowa  o pracę

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone